Jonathan Allen Grant—@jonathangrant

Jonathan Allen Grant—@jonathangrant

Jonathan Allen Grant is an xbar plugin contributor.

Visit @jonathangrant on GitHub

Robinhood

Shows your total portfolio value.

Jonathan Allen Grant (@jonathangrant)