Shinya Fujino—@morinokami

Shinya Fujino—@morinokami

πŸ—ΌπŸ‡―πŸ‡΅ / Web Developer / Just for Fun

Visit @morinokami on GitHub

wakeonlan

Sends 'magic packets' to turn on a computer.

Shinya Fujino (@morinokami)